Poniższe ceny są wyłącznie orientacyjne i nie stanowią ostatecznej oferty. Każde zlecenie wymaga przeprowadzenia wstępnej analizy usterki. Klient ponosi koszt dojazdu oraz koszt zakupu nowych podzespołów.

opis usługi cena (PLN)
Instalacja systemu operacyjnego od 30
Instalacja oprogramowania użytkowego od 30
Prace serwisowe dla PC (np. instalacja dysku, napędu CD, itp) od 30
Konfiguracja usług sieciowych dla PC od 30
Usługa archiwizacji danych od 50
Konfiguracja małych sieci komputerowych (do 10 komputerów) 200 - 800
Konfiguracja większej sieci komputerowej
(cena liczona od jednego urządzenia w sieci)
od 50
Instalacja i kofiguracja elementów aktywnych sieci od 100
Konfiguracja serwera od 500
Stała opieka serwisowa dla sieci komputerowych
(jedna godzina serwisu)
od 30
Dojazd do klienta (w zależności od ilości km) od 10
Konsultacje telefoniczne bezpłatnie
Serwis na wezwanie w dni wolne od pracy
(jedna godzina serwisu)
od 40

UWAGA !!!
DLA KLIENTÓW OBJĘTYCH STAŁĄ UMOWĄ SERWISOWĄ ZAKUPIONY W CLASSICNET NOWY SPRZĘT INFORMATYCZNY ORAZ MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE DOSTARCZANE SĄ W CENACH HURTOWYCH.