OpenOfficePL
Pakiet biurowy
Zawiera WRITER - edytor tekstu
Zawiera CALC - arkusz kalkulacyjny
Zawiera DRAW - program do grafiki
Zawiera IMPRESS - program do prezentacji
Zawiera Kexi LT - program do baz danych
Pakiet internetowy Mozilla
Zawiera QCAD 2004 - projektowanie 2D
Platforma Microsoft Windows XP, 98, 2000, itp.
Wymóg aktywacji Tak
Cena - 300 PLN

Office Basic Edition 2003 OEM
Pakiet biurowy
Zawiera Word - edytor tekstu
Zawiera Excel - arkusz kalkulacyjny
Zawiera Outlook - menedżer poczty
Zawiera Service Pack 2
Platforma systemowa Microsoft Windows XP
Wymóg aktywacji Tak
Cena - 680 PLN

Office Pro 2003 OEM
Pakiet biurowy
Zawiera Word - edytor tekstu
Zawiera Excel - arkusz kalkulacyjny
Zawiera Outlook - menedżer poczty
Zawiera PowerPoint - tworzenie prezentacji
Zawiera Access - baza danych
Zawiera Publisher - tworzenie publikacji
Platforma systemowa Microsoft Windows XP
Zawiera Service Pack 2
Wymóg aktywacji Tak
Cena - 1100 PLN