Outsourcing skierowany jest do firm o stałym zapotrzebowaniu na usługi serwisowe. Ilość godzin serwisowych zostaje ustalana na podstawie wstępnej analizy systemu informatycznego przeprowadzonej w miejscu wskazanym przez klienta. Analiza zostaje wykonana bezpłatnie a w jej zakres wchodzą następujące czynności:
• inwentaryzacja sprzętu komputerowego i oprogramowania
• rozpoznanie struktury systemu informatycznego
• rozpoznanie bieżących potrzeb użytkowników systemu

Po przeprowadzonej analizie zostaje przedstawiona szczegółowa oferta określająca zakres świadczenia usług serwisowych, ilość zalecanych godzin serwisowych, koszt świadczenia jednej godziny serwisowej oraz czas reakcji serwisu na wezwanie. Outsourcing systemu informatycznego zazwyczaj obejmuje nadzór nad poprawnością działania:
• stacji roboczych i urządzeń peryferyjnych
• systemów operacyjnych i oprogramowania użytkowego
• serwerów oraz elementów aktywnych sieci

Minimalny zakres czasu świadczenia stałych usług serwisowych wynosi 10 godzin w ciągu jednego miesiąca. Orientacyjny koszt jednej godziny wynosi 30 PLN. W przypadku przekroczenia określonego w umowie czasu pracy serwisu, koszt każdej następnej godziny wynosi 20 PLN. W cenę świadczenia usług wliczony jest koszt dojazdu do klienta. Dla klientów objętych stałą umową serwisową zakupiony w ClassicNet nowy sprzęt informatyczny oraz materiały eksploatacyjne dostarczane są w cenach hurtowych.

Staramy się aby reakcja serwisu na wezwanie była natychmiastowa, a wykryte usterki usunięte w możliwie najkrótszym czasie. W przypadku braku możliwości usunięcia usterki bezpośrednio u klienta, sprzęt zabierany jest do serwisu ClassicNet, a czas naprawy nie jest wliczany w ustalony umową czas serwisu.

Poprzez panel "konto/informacje" nasi klienci posiadają dostęp do informacji na temat historii świadczenia serwisu, zakupów sprzętu i oprogramowania, planowanych pracach oraz miesięcznego rozliczenia godzin serwisowych.