Usługa - serwis na wezwanie, skierowana jest do osób fizycznych oraz przedsiębiorstw o małym zapotrzebowaniu na usługi serwisowe lub potrzebujących reakcji serwisu wyłącznie w sytuacjach krytycznych. Usługa może być również świadczona na zasadzie wsparcia dla już istniejącego działu informatyki (np. podczas okresu urlopowego lub nieprzewidywalnych zwolnień lekarskich). Czas reakcji serwisu wynosi maksymalnie do 12 godzin od momentu wezwania.

Serwis na wezwanie dla osób fizycznych prowadzony jest wyłącznie na terenie Warszawy, maksymalnie do godziny 21.00. Pracownik serwisu przygotowany jest do podstawowego wsparcia technicznego - konfiguracja PC, instalacja/konfiguracja oprogramowania i urządzeń peryferyjnych, konfiguracja podstawoych usług sieciowych. Pracownik nie posiada zamienników uszkodzonego sprzętu (dysków, kart grafiki, itp.). Na życzenie klienta, uszkodzone urządzenie może zostać naprawione w serwisie ClassicNet.

Serwis na wezwanie dla małych przedsiębiorstw, skierowany jest do firm posiadających do 5 stacji roboczych. Klient wnosi stałą, miesięczną opłatę w wysokości 200 PLN. Pracownik serwisu przeprowadza w określonym przez klienta czasie (np. raz w miesiącu) przegląd systemu informatycznego - zapobiega wystąpieniu usterki. W przypadku sytuacji krytycznych czas reakcji serwisu wynosi do 4 godzin od momentu zgłoszenia usterki. Na życzenie klienta materiały eksploatacyjne dostarczane są w cenach hurtowych. W cenę świadczenia usługi wliczony jest koszt dojazdu do klienta. Rozliczenie dodatkowego czasu pracy następuje pod koniec miesiąca.

Serwis jako wsparcie techniczne zostaje świadczony po wcześniejszym ustaleniu terminu, okresu i miejscu świadczenia usługi. W przypadku zlecenia większej ilości godzin serwisowych (np.: okres 1-3 miesiacy), praca serwisu zostaje rozliczona na zasadach prowadzenia stałych usług serwisowych - outsourcing.

W przypadku przeinstalowania systemu operacyjnego lub oprogramowania użytkowego, klient musi posiadać legalne nośniki z oprogramowaniem. Uszkodzone urządzenia peryferyjne nie podlegają usłudze transportu do serwisu producenta.