Nawet najprostrza, składająca się z dwu sacji roboczych sięć komputerowa może stanowić potężne narzędzie pracy. W wielu przypadkach sieć komputerowa postrzegana jest wyłącznie jako "plątanina przewodów", które łączą ze sobą stacje robocze. Rzeczywistość jest jednak inna, bardziej skomplikowana. Sieć komputerowa to przede wszystkim system, umożliwiający przetwarzanie oraz przesyłanie danych między użytkownikami systemu . Nośnik fizyczny (przewody), choć nie bez znaczenia, stanowi wyłącznie skromny element całości systemu a dodtkowo, coraz częściej, staje się zupełnie niepotrzebny.

Do zbudowania prostej sieci komputerowej niezbędne są następujące elementy:
• co najmniej dwie stacje robocze,
• oprogramowanie,
• karty sieciowe,
• przewody sieciowe.

W przypadku większego systemu informatycznego stosowane są takie elementy jak:
• przełącznik,
• router,
• serwer,
• oprogramowanie sieciowe,
• oraz inne, zależne od wymagań użytkowników.

Projektując - budując nową sieć komputerową stawiamy sobie za cel dobór optymalnego rozwiązania informatycznego, spełniającego bieżące oraz przyszłe potrzeby prowadzonego przedsiębiorstwa. Niezależnie od wielkości systemu staramy się aby nasz projekt został oparty o najlepsze, co nie znaczy najdroższe rozwiązania techniczne. W przypadku planowanej budowy sieci komputerowej prosimy o kontakt z naszym przedstawicielem, który po przeprowadzeniu analizy przedstawi szczegółową ofertę.