Dotychczasowe doświadczenie w prowadzeniu serwisu komputerowego dla małych i średnich przedsiębiorstw pozwala nam przedstawić ofertę w dwu wariantach. Pierwszy wariant "serwis na wezwanie" skierowany jest do osób fizycznych oraz przedsiębiorstw o małym zapotrzebowaniu na usługi serwisowe lub potrzebujących reakcji serwisu wyłącznie w sytuacjach krytycznych. Drugi wariant to oferta świadczenia stałych usług serwisowych - outsourcing.

Wycena świadczenia usług dla pierwszego wariantu naszej oferty przeprowadzana jest na podstawie cennika, z którym można się zapoznać na stronie - "cennik usług". Cennik nie jest jednak ostatecznym wyznacznikiem kosztu wykonania żądanej usługi. W przypadku złożonych - bardziej skomplikowanych, czasochłonnych usług serwisowych zlecenie wyceniane jest indywidualnie. Jedyna kwota nie podlegająca negocjacji to koszt dojazdu do klienta. Czas reakcji serwisu wynosi maksymalnie do 12 godzin od momentu wezwania. W przypadku przeinstalowania systemu operacyjnego lub oprogramowania użytkowego, klient musi posiadać legalne nośniki z oprogramowaniem. Uszkodzone urządzenia peryferyjne nie podlegają usłudze transportu do serwisu producenta.

Wycena usług serwisowych określonych stałą umową - outsourcing, opiera się o bezpłatnie przeprowadzoną analizę istniejącego systemu informatycznego klienta. Koszt serwisu zależny jest między innymi od takich czynników jak: obecny stan infrastruktury informatycznej, wymagany czas reakcji, obecne i przyszłe zapotrzebowanie na usługi serwisowe. Koszt jednej godziny świadczenia usług serwisowych, niezależnie od stopnia trudności wykonywanych prac serwisowych jest stały, określony umową. W cenę świadczenia usług wliczony jest koszt dojazdu do klienta. Dla klientów objętych stałą umową, zakupiony w ClassicNet nowy sprzęt informatyczny oraz materiały eksploatacyjne dostarczane są w cenach hurtowych.